Dětský domov a Základní škola Liptál je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj.

Již více než 100 let pečuje o děti, o něž se nemohou, neumějí či nechtějí postarat vlastní rodiče.

 

Tato příspěvková organizace s právní subjektivitou je vzdálena 9 km od bývalého okresního města Vsetín a nachází se ve střední části obce na poměrně velkém prostoru. DDaZŠ tvoří dvě budovy dětského domova, tzv. Velký domov, kde jsou 4 rodinné skupiny, kanceláře a školní jídelna. Na tzv. Malém domově jsou 2 rodinné skupiny. V areálu je dále budova bývalé kotelny na pevná paliva, ve které je prádelna, garáž pro služební auta a dílna údržbáře. Za touto budovou se nachází rozsáhlý prostor pro relaxaci. Je zde hřiště na míčové hry, prolézačky, pískoviště, houpačky, trampolína a především venkovní bazén 10x4m s posuvnou střechou. V tomto školském zařízení je rovněž budova základní školy, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. .