INSPIRACÍ TO ZAČÍNÁ

08.06.2016 18:42

CENTRUM EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE s.r.o.www.centrumes.cz/cs/

Zapojené země: Česká republika, Slovenská republika, Německo

Zaměřeno na podporu přenosu inovativních nástrojů používaných jednotlivými partnery k řešení problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce.

Cíl  -  pomoc mladým lidem z dětských domovů uspět při přechodu z ústavního zařízení do běžného osobního a pracovního života.

Výstup projektu: 

Didaktický materiál s aspektem základního vzdělání pro rizikovou mládeží

Didaktický materiál s aspektem základního vzdělání pro pracovníky pracující s rizikovou mládeží