PROJEKT "Most přes minulost"

Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/31.00251

Doba realizace projektu : 01.01.2010 - 31.12.2011 

Projekt je zaměřen na mladé lidi vyrůstající v dětských domovech (DD), kteří budou vstupovat do samostatného života.

Projekt se zabývá :

 • situací mladých lidí, kteří budou prostředí DD opouštět
 • aktivní pomocí mladým lidem z DD při jejich další soc. a prac. integraci
 • odstraňováním barier znesnadňujících rovnocenný vstup mladých lidí z DD na trh práce
 • zmírněním dopadů ústavní výchovy na mladé lidi a jejich rovné šance při vstupu do samost. života

Cílem projektu je :

 • pomoci dospívajícím dětem z DD uspět při přechodu z DD do zaměstnání
 • poskytnout jim pomoc při jejich další soc. a prac. integraci
 • naučit je plánovat, realizovat a rozhodovat v různých životních situacích (při hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi apod. )

Aktivity projektu zahrnují vzdělávání zaměřené na :

 • sebepoznání a komunikaci
 • společenské chování a úspěšné jednání s lidmi
 • finanční gramotnost, hospodaření s penězi a právní povědomí
 • partnerské vztahy a rodinu, rozhodování, konflikty a řešení problémů
 • hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání
 • adaptaci na životní změny

Dále projekt zahrnuje :

 • podpůrné služby k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení : poradenství v oblasti zaměstnanosti, psychologie, práva a zprostředkování zaměstnání
 • doprovodná opatření