Projekty

TRANSFORMACE DD a ZŠ

25.10.2018 00:00

 

Dětský domov a Základní škola Liptál byl téměř 2 roky aktivně zapojen do projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji (podzim 2015 -  jaro 2017). Zadáním Zlínského kraje bylo zpracovat a postupně realizovat transformaci zařízení tak, aby v následujících letech došlo k: 

-       Poskytování komplexního poradenství a pomoci rodinám s dětmi s problémy souvisejícími se zvládáním školní docházky, případně rodinám s dětmi s výchovnými a psychickými problémy.

-       Zajištění komplexní dočasné pobytové péče o děti školního věku, jejichž rodiče nemají dostatečné kompetence k jejich rozvoji včetně zajištění školní docházky. Cílem je posílení kompetencí rodičů a dítěte ke zvládnutí zajištění školní docházky, aby nedocházelo k nařízení ústavní výchovy.

-       Zajištění komplexní pobytové péče v DD pro děti do 18 let v kapacitě maximálně 24 lůžek, tzn. snížení kapacity dětského domova o 50 %

V rámci práce na tomto projektu byl ustanoven z řad pracovníků DDaZŠ transformační tým, který vymezil možné varianty změn. Tento transformační plán byl na jaře 2016 schválen Radou Zlínského kraje a dle zadání projektu bude dle časového harmonogramu DDaZŠ procházet velkými změnami. Nejpodstatnějšími změnami je zj. snížení kapacity dětského domova o 50 % a vznik zcela nové preventivní služby pro děti a jejich rodiny při Dětském domově a Základní škole Liptál Středisko výchovné péče, které bude umístěno v samostatných prostorách ve Vsetíně.

 

V současné době (na podzim roku 2018) se nacházíme v situaci, kdy na těchto změnách průběžně pracujeme (snižování kapacity počtu dětí v DD, vyjednávání o prostorách pro umístění nové školské služby, organizační změny, prezentace připravovaných změn atd.). 

 

Napsali o nás

01.03.2017 12:51

valassky.denik.cz/zpravy_region/z-detskeho-domova-v-liptale-odejde-polovina-deti-20170224.html

INVOLT

08.06.2016 18:46

CENTRUM EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE s.r.o. www.centrumes.cz/cs/

Zapojené země:  Německo,  Rakousko, Česká republika, Rumunsko, Lotyšsko

Cíl  -  nabídnout šanci mladým  dospělým s nedostatečným vzděláním v Evropě a přivést je k učení prostřednictvím praxe.

Výstup projektu: 

Pedagogický 3-stupňový model pro základní vzdělávání orientovaném na praxi:

-          Získání vzdělávacích kompetenecí orientovaných na praxi

-          Rozvoj osobnosti prostřednictvím učení zaměřeného na pracovní trh a praxi 

INSPIRACÍ TO ZAČÍNÁ

08.06.2016 18:42

CENTRUM EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE s.r.o.www.centrumes.cz/cs/

Zapojené země: Česká republika, Slovenská republika, Německo

Zaměřeno na podporu přenosu inovativních nástrojů používaných jednotlivými partnery k řešení problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce.

Cíl  -  pomoc mladým lidem z dětských domovů uspět při přechodu z ústavního zařízení do běžného osobního a pracovního života.

Výstup projektu: 

Didaktický materiál s aspektem základního vzdělání pro rizikovou mládeží

Didaktický materiál s aspektem základního vzdělání pro pracovníky pracující s rizikovou mládeží