Od 1. ledna 2019 neprobíhá výuka žáků. Základní škola v rámci příspěvkové organizace bude zrušena.